Genealogie met Aldfaer

De presentatie van 20 februari 2020:
Genealogisch onderzoek wordt steeds meer via PC en internet bedreven.
U krijgt in het Computercafé uitleg hoe u op internet zoekt naar uw voorvaderen en hoe u met het programma Aldfaer uw stamboomgegevens vast kunt leggen.

De link naar de handout van de presentatie: Genealogie