Helpdesk

“Hulp bij problemen met het gebruik van uw computer”

Deze helpdesk is voor iedereen toegankelijk en is bedoeld als hulp bij het gebruik van de computer en de daarop gebruikte programma’s. Tevens kunt u hier terecht voor ondersteuning van de gevolgde cursussen (inhaallessen, etc.).

Bezoek aan de helpdesk is in principe GRATIS.
Een vrijwillige bijdrage wordt echter wel gewaardeerd.

Betreft de hulpvraag echter een volledige les, dan kan een afspraak gemaakt worden voor een privéles (tegen betaling) door één van de docenten.

De helpdesk is open op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Een afspraak is niet nodig.
Er is dit jaar géén zomersluiting (m.u.v. 29 mei, 2e pinksterdag).