Helpdesk

“Hulp bij al uw computer problemen”

De Helpdesk is er voor ieder die als cursist of ander computergebruiker vragen heeft over de computer of het gebruik daarvan.

Op de Helpdesk worden Uw vragen met betrekking tot hard- en software alsmede de lessen en huiswerkopdrachten behandeld met gebruikmaking van de computers in het leslokaal.

Bezoek aan de helpdesk is in principe GRATIS.
Een vrijwillige bijdrage wordt echter wel gewaardeerd.

Als gevolg van de coronacrisis is de helpdesk voorlopig alleen op afspraak mogelijk. Er zijn hiertoe twee corona-veilige werkplekken ingericht. Na een lange onderbreking gaat deze HELPDESK op AFSPRAAK vanaf 3 mei weer van start.

Een afspraak kan gemaakt worden via telefoonnr. 06 – 203 90 698. 

Deze helpdesk is bedoeld als hulp bij het gebruik van de computer en de daarop gebruikte programma’s en tevens ter ondersteuning van de gevolgde cursussen (inhaallessen, etc.).

Betreft de hulpvraag echter een volledige les, dan kan een afspraak gemaakt worden voor een privéles (tegen betaling) door een van de docenten op de maandag- of woensdagmiddag.

De Technische Helpdesk is bedoeld voor het geven van advies en instructie bij het oplossen van technische problemen, zoals een traag geworden of vastgelopen computer of niet meer werkende (bestaande) programma’s.

AFSPRAAK voor deze TECHNISCHE HELPDESK:
telefonisch bij Hr. Arend Bretveld    tel. 06  20390698  LET OP!!! Nieuw nummer

De helpdesk is GESLOTEN gedurende:

  • De maanden JUNI, JULI en AUGUSTUS
  • De overige reguliere schoolvakanties