Nieuwsbrief mei 2019

Het voorjaarsseizoen is al vrijwel afgesloten op de Helpdesk na. In het najaar beginnen we aan een nieuw seizoen 2019-2020. Twintig jaar geleden, in het najaar van 1999, is het Seniorweb gestart in Nuenen. We zullen het niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Zie aan het slot van deze zesentwintigste Nieuwsbrief.

Ziekenboeg:
Het ziet er op dit moment gelukkig weer wat beter uit.
Peter van der Straten heeft opnieuw hartproblemen gehad, maar is snel geholpen en weer in de running en met Henk van Mierlo gaat het gelukkig ook wat rustiger.

Bestuurlijke zaken.
Hans Mulders ziet zich genoodzaakt om zijn lidmaatschap van het Bestuur te beëindigen. Wij danken Hans voor zijn inbreng en gelukkig blijft hij zich inzetten als docent Klik & Tik en co-docent Android.
Marian Holla is bereid om toe te treden tot het Bestuur, zodat wij weer voltallig zijn. Marian zal met haar onderwijservaring volop aandacht gaan besteden aan de Educatie.

Helpdesk in de zomermaanden; een proef.
Normaal liggen we stil in de zomermaanden. We willen toch eens een proef nemen of er behoefte is aan enkele Helpdeskdagen. Op de eerste maandag van de maanden juli en augustus plannen we een Helpdeskmiddag in, derhalve op 1 juli en 5 augustus van 14.00 – 16.00 uur.

Programma rond start najaar 2019.
Van belang voor jullie agenda’s is:
– Helpdesk gaat op maandag 2 september weer van start.
– Open Dag: zaterdag 21 september van 10:00 tot 15:00 uur en een “herkansing” op de inschrijfavond van woensdag 25 september 19.00 – 20.00 uur.
– Start cursusseizoen is op 30 september.

Voorbereiding en start najaar 2019
De deelname aan onze cursussen in het voorjaar van 2019 was tegen de verwachting in beter dan gewoonlijk, reden om met het zelfde programma door te gaan.
Enkele opmerkingen over de volgende cursussen:

Klik & Tik
Er is een flinke belangstelling voor deze cursus geweest. De gemeente heeft in het verleden support gegeven in de publiciteit, wethouder van Brakel heeft dit o.a. gedaan in een LON-filmpje. Ook verzorgt de gemeente het drukwerk van de flyers, welke door de ouderenadviseurs onder 80-jarigen verspreid worden. Hopelijk worden de licenties van de bibliotheek voor komend seizoen weer verlengd.

Werken met de e-overheid
In tegenstelling tot in de buurgemeenten lopen de cursussen bij ons niet. We nu gaan proberen om, samen met de ouderenbonden PVGE en Senergiek en met support van de gemeente, het belang van de cursus beter voor het voetlicht te brengen.
Deze voorlichtingsbijeenkomst Nuenen Digisterker zal op donderdag 19 september plaatsvinden in het Trefpunt in het Klooster.
Doordat de gemeente het drukken van de boeken voor haar rekening neemt kunnen we de cursus nu, net als in de buurgemeenten, gratis aanbieden.

Windows 10 voor Beginners en Gevorderden.
Marian zal ongetwijfeld weer met een update van beide cursussen komen.

iPad Basis en Gevorderden.
Cees de Lange en Jan Vollebregt gaan de cursussen voor het komend seizoen vernieuwen.

Android smartphone Basis en Gevorderden.
Hier kijken Wil Veugelers en Hans Mulders in hoeverre de cursussen geüpdatet moeten worden.

MAC-cursus.
Waarschijnlijk zal de cursus gesplitst gaan worden in een Basiscursus en een Vervolgcursus.
Hans Könemann en Piet van den Donker gaan dit bezien en uitwerken.

Fotoalbums
Marrianne heeft de cursus herschreven, met input van Flip en Mart.
Flip heeft hier, naar ieder tevredenheid, voor het eerst als docent opgetreden, reden om er mee door te gaan.

Libre Office versus MS Office.
Libre Office is een gratis office-pakket. Marian Holla bekijkt of er voor Libre Office een (korte) cursus is samen te stellen. Voor MS Office (Word en Excel) is doorgaans weinig belangstelling. Wellicht wordt dit mede veroorzaakt door de prijs voor deze software, die vaak als te hoog wordt ervaren. In het Computercafé kan worden getoetst of er überhaupt belangstelling bestaat voor Libre Office.

Workshops.

Linux.

De workshop in het najaar was succesvol en interessant, maar is toch vooral voor een specifieke doelgroep. Wellicht toch voor herhaling vatbaar bijvoorbeeld eerst weer in het Computercafé en daarna wellicht een vervolg in een workshop.
Er is wel besloten om de HP-laptops alleen op Windows te laten draaien en Linux er niet bij te zetten.
Alleen de MSI’s zullen met Linux ingericht kunnen worden.

Glas etsen en textiel bedrukken met de Snijplotter/Printer
De demonstraties (Dorpswerkplaats groep en Computercafé) zijn goed verlopen. Medewerkers van de Bibliotheek Dommeldal krijgen in het najaar ook een demonstratie. Wellicht eveneens iets voor Vincentre (Johan?).
Het glasetsen verloopt goed, textiel bedrukken vergt nog wat meer oefening.
Omdat met de beschikbare snijplotter en pers wordt niet zoveel gedaan wordt, kijken we of we in de zomerperiode nog via een extra workshop belangstelling kunnen krijgen.
In het nieuwe seizoen volgt dan weer een sessie in het Computercafé.

Kortingen op cursussen.
Op de Open Dag zal men, net als voorgaande jaren, bij inschrijving 10% korting op het cursusgeld krijgen.

Computercafé en Helpdesk
Deze twee activiteiten kunnen zich verheugen in een grote belangstelling.

Techniek:
Na enkele kortsluitingen (gelukkig zonder grote gevolgen) is besloten om alle laders door nieuwe te vervangen. Dit is inmiddels gebeurd.

Financiën.
Gelukkig blijft onze Vermogenspositie op peil en kunnen we een stootje opvangen.