Werken met Faststone

U leert hoe u foto’s kunt bewerken met het programma Faststone.
Er wordt van u verwacht dat u enigszins thuis bent in Windows.

In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

Les 1 – Starten met FastStone
(downloaden en installeren, mappenstructuur, starten met
FastStone)
Les 2 – Een foto bewerken
(rechtzetten, roteren, bijsnijden, afmeting wijzigen, tekst op
foto zetten)
Les 3 – Wat kunt u nog meer met FastStone?
(aanpassen belichting en kleuren, afbeeldingen vergelijken,
diapresentatie, effecten)
Les 4 – Ook heel praktisch
(klonen en retoucheren, groep foto’s andere naam geven,
rode ogen verwijderen)


Aantal lessen: 4 x 1,5 uur
Kosten: € 40,-