Nieuwsbrief Nieuwe Cursussen najaar ’22

Vorige week hebben we onze open dag gehad met redelijk wat inschrijvingen voor cursussen van het komende seizoen. Het resultaat is dat een aantal cursussen volgeboekt zijn en een enkele niet door kan gaan.

Cursussen die wel doorgaan, en waarop nog een aantal plaatsen vrij is, zijn:

  • Android Smartphone Vervolg, start op 22 november om 9.00 uur
  • FastStone beeldbewerking, start op 6 oktober om 13.30 uur
  • Fotoalbums Albelli, start op 6 oktober om 15.30 uur (nog slechts één plaats beschikbaar)
  • iPad Vervolg, start op 3 oktober om 11.00 uur
  • MAC Vervolg en Basis, start op 5 oktober en 16 november om 11.00 uur
  • Windows Start (1), start op 5 oktober om 9.00 uur
  • Windows Basis (2), start op 16 november om 9.00 uur (nog slechts één plaats beschikbaar)

 

U kunt nu nog inschrijven op een van deze cursussen via:

Nieuwsbrief sept 2022

Na twee seizoenen in het teken van het coronavirus rekenen/hopen we nu op een “normaal” cursusseizoen, uiteraard blijven we voorzichtig en zullen we corona gedragsregels in acht moeten nemen.

We starten met een open dag waarop we het cursusprogramma kunnen toelichten en waar u op de hoogte gebracht wordt van alle activiteiten van SeniorWeb Nuenen en waarop u zich natuurlijk voor een van onze cursussen kunt laten inschrijven.

CORONA maatregelen

Hoe het in de loop van het najaar zal gaan is natuurlijk ongewis, het enige wat we kunnen doen is voorzichtigheid in acht nemen in de onderlinge contacten.

Omdat we met meer mensen van de zelfde apparatuur gebruik maken (laptops, muizen, etc.) blijft het van belang om  bij binnenkomst de handen te ontsmetten. Er zal daartoe een flesje desinfecteringsgel gereed staan.

HELPDESK

De helpdesk is weer iedere maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur voor iedereen geopend.

Indien u een probleem of een vraag heeft loop dan gerust eens binnen, onze vrijwilligers zullen u met raad en daad bijstaan. De helpdesk is ook dit seizoen in principe weer GRATIS, indien u zich naar tevredenheid geholpen voelt kan een vrijwillige bijdrage in de klaarstaande bus gedeponeerd worden.

Bij een wat grotere vraag kan er een afspraak voor een privéles gemaakt worden.

COMPUTERCAFÉ

Om technische redenen start het Computercafé pas op donderdag 3 november. Het programma ligt nog niet geheel vast, daarom deze oproep:

Maak uw wensen voor een onderwerp voor het Computercafé kenbaar via mailing@seniorweb-nuenen.nl , we kunnen ons programma daar nog op aanpassen.

Nieuwe cursussen – maart 2022

Het voorjaarsseizoen is met onze open dag wat aarzelend van start gegaan, Corona en het wat heftige weer zullen daar zeker debet aan geweest zijn. Toch kunnen we na de carnavalsvakantie weer een hele reeks cursussen van start laten gaan. Mede doordat de coronamaatregelen zijn komen te vervallen is er nog plaats voor extra cursisten. Het maximaal aantal cursisten kunnen we namelijk verhogen naar 8 cursisten.

Ingeplande cursussen waarop nog ingeschreven kan worden zijn:

WERKEN met de E-OVERHEID – 4 lessen, start op maandag 7 maart om 9.00 uur (door overheidssubsidie gratis)

Overal is tegenwoordig een DigiD-code nodig. In deze cursus leert u niet alleen een DigiD aan te vragen, maar vooral wat u er allemaal mee kunt bij de gemeentelijke overheid en andere dienstverleners.

iPAD BASISCURSUS – 6 lessen, start op maandag 7 maart om 11.00 uur

In deze cursus leert u met een Apple iPad om te gaan: wat kunt u er allemaal mee, hoe bedient u hem en wat zijn de belangrijkste programma’s (apps)?

ANDROID SMARTPHONE Basis – 5 lessen, start op dinsdag 8 maart om 9.00 uur

U leert in deze cursus om te gaan met uw smartphone: het apparaat goed instellen en bedienen, het toetsenbord gebruiken, bellen en berichten versturen met Whatsapp.

Windows 10 START – 5 lessen, start op woensdag 9 maart om 9.00 uur

Leer uw Windows computer kennen vanaf het eerste begin. Deze cursus is bedoeld voor beginners of mensen die de Klik & Tik cursus gedaan hebben en toe zijn aan het zelfstandig werken op de computer.

FOTOBEWERKING met FASTSTONE – 4 lessen, start op woensdag 10 maart om 9.00 uur

Fotobewerking met het gratis programma FastStone. Dit programma  biedt volop mogelijkheden voor het ordenen van uw foto’s en het uitvoeren van bewerkingen zoals rechtzetten, roteren, bijsnijden, belichting aanpassen, retoucheren, etc.

FOTOALBUMS maken en bestellen – 5 lessen, start op woensdag 10 maart om 11.00 uur

U leert hoe u van uw eigen foto’s een prachtig fotoalbum kunt maken. U werkt met het programma Albelli en kiest het soort album, selecteert foto’s, plaatst deze in het album en past allerlei zaken aan zoals indeling, achtergronden en teksten.

KLIK en TIK – 6 lessen, start op vrijdag 11 maart om 9.00 uur (door overheidssubsidie gratis)

Iedere cursist maakt hier op eigen tempo en niveau kennis met de computer. Door de individuele begeleiding raakt men vertrouwd er mee vertrouwd en gaat hem waarderen.

U kunt nog voor deze cursussen inschrijven via onze website www.seniorweb-nuenen.nl/inschrijfformulier/ , via een inschrijfformulier in het lokaal of telefonisch bij Mw. Mart Lokker, 040-2840219 (liefst tussen 17.00 en 18.00 uur)

Nieuwsbrief januari 2022

Update huidige situatie

Het najaar van 2021 was met inachtneming van de 1,5 meter regels en dus met een beperkt aantal cursisten goed verlopen, zodat we begin december weer plannen voor een nieuwe serie cursussen in 2022 durfden te maken. Helaas werden deze (optimistische) plannen door de lockdown al heel snel onderuit gehaald.

Resultaat was: lopende cursussen meteen afbreken en ingeplande cursussen tot nader order uitstellen. Het wachten is nu hoe de corona-situatie zich ontwikkelt. Op het moment dat we weer mogen beginnen zullen eerst de afgebroken cursussen afgerond worden en pas daarna komen de nieuwe cursussen aan bod.

Wanneer dat zo ver is blijft minstens tot half januari onzeker, zodra hierover nieuws is laten we u dat per nieuwsbrief weten.

Nieuwe Windows cursussen

Gebleken was dat de Windows Beginnerscursus niet helemaal aansloot op de behoeften van alle cursisten. Vooral voor echte beginners of mensen die de eerste stappen op de Klik & Tik cursus gemaakt hadden, was deze cursus wat te hoog gegrepen.

Daarom is er nu gekozen voor een Windows-Start en een Windows-Basis, ze komen dus in de plaats van de “oude” Windows-Beginners cursus. Hiermee komt ook de cursus Orde op de PC te vervallen, deze stof wordt in beide nieuwe cursussen opgenomen.

Planning

In de inmiddels achterhaalde planning was in de week Van 17 januari de start opgenomen van een nieuwe cursusreeks met:

iPad Basiscursus
Android Basiscursus
Windows 10 Startcursus
MAC-cursus
Fotobewerking FastStone
Fotoalbums maken
Klik & Tik

Het wachten is nu op nieuwe signalen vanuit de overheid over het al of niet verlengen van de lockdown.

We hopen dat we u snel een positiever bericht te kunnen sturen over het hervatten van de cursussen en het weer openstellen van de helpdesk, voorlopig blijven we dus nog in lockdown.

Blijf in de tussentijd voorzichtig zodat we u op een later moment in goede gezondheid in ons lokaal kunnen ontvangen.